Op dit moment loopt er geen cursus RSD Tiener. Wanneer er voldoende animo is voor een nieuwe cursus dan zal dat hier en op onze social media bekend gemaakt worden.