Doelen

Iedereen werkt aan eigen doelen. De doelen zijn afhankelijk van zaken als (levens)ervaring, werkervaring, leeftijd of beroepsgroep. Wij werken altijd aan onderstaande doelen maar wij moedigen aan om altijd aan eigen doelen te werken.

Mindset

Weerbaarheid

Zelfverdediging 

Veiligheid

Communicatie

De- escalerend werken

Gevaar herkennen

Vertrouwen in jezelf en in anderen

Grenzen herkennen, stellen en bewaken

Eigen normen en waarden bewaken

Veilige werk- en leefomgeving creëren

Handelen bij grensoverschrijdend gedrag