Ervaring

De RSD methode heeft zich sinds 2010 ruimschoots bewezen bij verschillende organisaties.


Zo werk(t)en wij bijvoorbeeld wekelijks samen met de GGZ Jelgerhuis (Traumaverwerkingskliniek), jaarlijks met NHL Stenden Hogeschool (Vaktherapie, Social Work, Verslavingskunde, International Hospitality Management, Vrijetijdsmanagement), An Art, Syncasso, Aqturion, Deurwaarderskantoor Holland, Gerechtsdeurwaarderskantoor Groot & Evers, Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarder, MCL Leeuwarden, Balans en Impuls, Sint Jozef, Stichting Resilient Care Taking, Willems Gerechtsdeurwaarders en Incasso, Zienn: De Werkerij, Zienn Nachtopvang, IQ Coaches Leeuwarden, Wender dag- en nachtopvang/DAC/Skrep,  Miks Welzijn, de Salvator, Maritieme Academie Harlingen, Stichting Caritas Drachten, Wender: Huis voor Jongeren, Stichting School's Cool Friesland en NJR, Vocis, OBS Het Zand, Stichting Willems Return, Nordwin College, Limor, CSG Comenius Esdoorn, Deltion College, Drenthe College (Sport en Bewegen), Fultura Maatwerk, Nederlands Opeidingsbureau NOB, Dierenambulance Leeuwarden, Stellingwerf Gym, Leeuwarden Studiestad, International School Eerde, Investicon i.o. van Hogeschool van Hall Larenstein: HOB Forensic Sciences, Trajectum; team Gele Wilg, Het Atrium, Pieter Jelles Impulse Kollum, Pieter Jelles de Dyk, Rechtbank Roermond, de Leeren Lampe, Pieter Jelles, Friesland College, Gemeente Leeuwarden, OBS Potmarge, Vos gym Rotterdam, Flevomeer Bibliotheek, Poppodium Underground, OBS de Jasker, Prins Mauritsschool, Stichting Band of Voulenteers. 


Sinds 2013 geven wij privélessen en mentale en fysieke coaching aan jongeren en volwassenen; zowel individueel als in kleine groepen.


Tussen 2005 en 2012 werd het oude KAPAP onderwezen bij onder andere defensie, justitie, politie en andere geüniformeerde beroepen. Sinds 2012 wordt het huidige RSD onderwezen bij alle soorten organisaties en bedrijven.