Voor deurwaarders

Sinds 2015 verzorgen wij de training ‘Weerbaarheid en zelfverdediging’ aan verschillende kantoren en ook regelmatig in samenwerking met Aqturion.

De deelnemers kunnen 4 PE punten voor een training van 4 uren ontvangen en 8 PE punten voor een training van 8 uren.

Helaas krijgen ook deurwaarders steeds vaker met allerlei soorten geweld te maken. Naarmate de tijden veranderen, verandert niet alleen wet- en regelgeving, maar ook ‘de debiteur klant’, het werk en natuurlijk ‘de deurwaarder’ zelf. Het is belangrijk om met maatschappelijke veranderingen mee te groeien. En het is belangrijk dat de deurwaarder weet wat hij/zij in welke situatie kan en mag doen.

Wij gaan in op de specifieke vragen en ervaringen van de deurwaarders die bij ons de training volgen. Op deze manier wordt iedereen getraind in datgene waar er exacte behoefte aan is en daardoor kunnen onze trainingen ook vaker gevolgd worden. In twee jaar tijd kan er tenslotte veel veranderen in onze maatschappij en zullen de deurwaarders nieuwe ervaringen hebben opgedaan.

Doordat Steven 20 jaar ervaring heeft met alles wat met de deurwaarderij te maken heeft, hebben wij belangrijke en accurate informatie over het reilen en zeilen binnen de wereld van de deurwaarder.

Theorie en praktijk wordt steeds afgewisseld, zodat er een dynamische en leerzame (en direct praktisch toepasbare) training ontstaat. De trainingen zijn fysieke workshops, waar iedereen aan deel kan nemen.

Tevens kunnen wij ondersteuning bieden bij het actueel houden van de ‘Risico- inventarisatie & -evaluatie (RI&E).