RSD - Resilient SelfDefence

Als eigenaresse en hoofdinstructeur RSD verzorg ik meestal zelf de lessen. Wanneer mogelijk en gewenst dan kom ik samen met Steven, hoofdinstructeur RSD, les geven.

Samen zijn we een sterk team waar ik ontzettend trots op ben. Gezamenlijk hebben we ruim 50 jaar aan ervaring binnen de zelfverdediging en vechtsport.

'Resilient' betekent 'veerkrachtig'. Een letterlijke vertaling van 'Resilient SelfDefence' is 'veerkrachtige zelfverdediging'. Vrij vertaald betekent 'veerkracht' het vermogen om te herstellen van lichaam en geest.

Binnen het RSD hebben we het over weerbaarheid én zelfverdediging. Wat ons betreft kan het een niet zonder het ander. Je kan nog zulke mooie, effectieve zelfverdedigingstechnieken beheersen maar als je bang bent, met andere woorden niet weerbaar genoeg bent, om deze daadwerkelijk toe te passen wanneer nodig, dan heb je niets aan je mooie technieken. Dan sta je daar, in een onveilige situatie, maar je bevriest; je kan niets doen. Je moet bereid zijn om jezelf te verdedigen. Je moet de zelfzekerheid hebben om te handelen. Hoe je kunt handelen? Dat leren wij jou. In alle verschillende soorten situaties.

Jij krijgt en neemt de regie over je eigen handelen. Van ons krijg je tools, zowel mentaal als fysiek, om te kunnen handelen. Wij noemen dit ‘de gele mapjes van een computer vullen’. Ieder geel mapje is een bepaalde soort situatie, bijvoorbeeld een mesaanval. Wij leren jou verschillende technieken aan om je tegen verschillende mesaanvallen te kunnen verdedigen. Een geel mapje is nu gevuld. Wij vullen het mapje, echter, JIJ bepaalt zelf in welke situatie jij welke techniek  uit je gele map trekt. Met andere woorden: jij bepaalt zelf in iedere situatie JOUW handelen. Voor je zover bent zul je eerst moeten leren om de technieken uit te voeren maar belangrijker nog: je moet begrijpen wat je precies aan het doen bent. Ook leer je om voor jezelf na te denken: wat vind IK van deze situatie? Wat vind IK passend om te doen of laten? Je leert om jezelf weerbaar op te stellen en jezelf daadwerkelijk weerbaar te voelen.

De RSD technieken zijn kort, krachtig en doeltreffend. Altijd met zo min mogelijk handelingen ervoor zorgen dat je jezelf in veiligheid kan brengen. Wij brengen in principe nooit schade aan bij de ander, tenzij er absoluut geen andere keuze over blijft. Want; ik heb er niet om gevraagd om aangevallen te worden. Dus als iemand mij met agressie aanvalt dan zal ik met dezelfde hoeveelheid agressie, plus een beetje extra, mezelf verdedigen. Ik moet er namelijk voor zorgen dat het gevecht zo kort mogelijk duurt, om mezelf zo min mogelijk schade te laten aanrichten.

Een ding vooropgesteld: WIJ WILLEN NIET VECHTEN! Wij zijn geen vechtsport en geen vecht school. Wij zijn puur een school voor weerbaarheid en zelfverdediging.

Daarbij is minstens zo belangrijk om te benoemen, te weten en te trainen: wat mag je volgens de wet in welke situatie, in welke mate toepassen.