Zienn de Werkerij

De Werkerij is een plek voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt en die niet naar school gaan. Het betreft een kwetsbare doelgroep die op locatie de Werkerij de mogelijkheid krijgen zichzelf te ontwikkelen richting participatie. Hierbij zijn vaardigheden erg belangrijk en daarom worden er verschillende workshops georganiseerd. Het is voor ons als locatie maar vooral voor jongeren dan ook een aanwinst geweest om een lessenserie m.b.t. weerbaarheid en zelfverdediging te volgen van RSD Resilient SelfDefence dit verzorgd door instructrice, Erika Terpstra.


Het betrof een lessenserie van 4 lessen met een prettige opbouw.
De theorie werd hierbij duidelijk uitgelegd waarna er veel ruimte was om zelf te oefenen.
De afwisseling m.b.t. intensiteit was voor iedereen goed te doen en hiermee is goed rekening gehouden met de doelgroep en wensen vanuit de jongeren zelf.
Praktijk situaties konden worden ingebracht en zowel fysiek als verbaal werd er geoefend in weerbaarheid en zelfverdediging. Mooi dat er na de lessenserie afgesloten werd met een certificaat voor de deelnemers die minstens 3 keer hierbij een hun inzet hebben getoond!


Wij hebben de lessen erg respectvol ervaren en willen in de toekomst graag opnieuw samenwerken met RSD – Resilient SelfDefence.


Team de Werkerij
Zienn Opvang en Ondersteuning
Tjitske Tolsma
Werkbegeleider de Werkerij