Band of Voulenteers

Vrijwilligers die tijdens evenementen mee helpen merken helaas ook dat de agressie in de samenleving toeneemt. Dit is de reden dat wij als Band of Volunteers ervoor gekozen hebben een workshop zelfverdediging/weerbaarheid te organiseren bij RSD voor onze vrijwilligers.

 

Bij de eerste bespreking was er een idee vanuit ons hoe de training zou moeten zijn. Hier werd naar geluisterd, echter ook vanuit eigen ervaringen gesproken.  Op sommige punten lagen de meningen uiteen. Daarop hebben wij de deelnemers om cases gevraagd waarin ze zich op een evenement onveilig voelden. Deze situaties zijn door RSD geanalyseerd en toegepast tijdens de training.

 

Deze aanpak maakt dat de deelnemers zich gehoord voelen en betrokken zijn bij de training. Ook kunnen zij direct aan de slag met de gegeven tips en tools. Daarnaast hebben ze ook geleerd wat ze nou moeten doen in die situatie waarin ze zich in het verleden onveilig voelden. Dat maakt dat ze weerbaarder worden, zowel mentaal als fysiek.

 

Wij zijn erg blij met de samenwerking met RSD en bevelen hen van harte aan.