Nieuwe cursus RSD voor Kwetsbare Volwassenen (en natuurlijk voor iedereen die weerbaar wil zijn).

Steven en ik geven samen deze lessen en wij kijken er nu al naar uit om jullie te mogen verwelkomen!

We starten op donderdag 29 september. De cursus is zes weken lang, iedere donderdag van 18.55 tot 20.10 uur (dus extra lange les van 75 minuten) in de Fabriek, in Leeuwarden. Je betaalt €125,00 p.p. voor de hele cursus. Iedereen vanaf 18 jaar is van harte welkom om deel te nemen aan de cursus. 

 

Deze RSD cursus is speciaal ontwikkeld voor kwetsbare volwassenen (vanaf 18 jaar). In deze cursus bieden wij meer tijd, begeleiding, rust, ruimte en structuur ten opzichte van reguliere trainingen.

In deze kleinschalige groep, maximaal twaalf personen, passen wij het tempo aan op de deelnemers, nemen we voldoende tijd om instructies te geven en te werken aan onze doelstellingen. Er zijn twee ervaren instructeurs aanwezig.

 

Wij werken aan de volgende doelstellingen:

Hoofddoelen; leren:
- je eigen stem te vinden en te gebruiken
- omgaan met prikkels – fysiek en audiovisueel
- omgaan met fysieke afstand en nabijheid
- gevaar inschatten
- handelen in bedreigende situaties
- handelen met je beperking(en)

 

Doordat we aan de hoofddoelen werken, werken we tevens aan de volgende subdoelen:

Subdoelen; leren:
- te geloven in jezelf
- aangeven wat je nodig hebt
- jezelf serieus te nemen
- hulp vragen
- luisteren naar je gevoel
- keuzes maken

 

Kwetsbaar persoon

Binnen de maatschappij worden sommige mensen als kwetsbaar beschouwd. Kwetsbaar zijn is menselijk en gekwetst kunnen worden geldt voor ieder mens. Kwetsbaar zijn duidt op situaties waarin men in verschillende tegenslagen verkeert of verkeerde en/of situaties die in de toekomst problemen (kunnen) veroorzaken. Kwetsbare personen hebben door omstandigheden onvoldoende vermogen om op eigen kracht bepaalde tegenslagen en problemen te overwinnen[1]. Het gaat om een groep mensen die moeite hebben om deel te nemen aan de samenleving. Kwetsbaar zijn kan komen door verschillende bio-psycho-sociale factoren, hetgeen kan variëren van verstandelijke- en/of lichamelijke beperking(en) tot mensen met chronische- en psychische problemen. Maar ook voor mensen met sociale problemen, die betrokken zijn bij huiselijk geweld of uitgestoten worden door seksuele oriëntatie behoren tot de kwetsbare doelgroep. [2]

 

[1] Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. (2001). RMO Advies. Kwetsbaar in kwadraat: Krachtige steun aan kwetsbare mensen. Geraadpleegd op 8 augustus 2019, via https://books.google.nl/books?id=tzpSR9ChqFIC&pg=PA10&dq=betekenis+van+kwetsbaar+zijn&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjFt5vW6vLjAhUC_KQKHaoPDToQ6AEILjAB#v=onepage&q=betekenis%20van%20kwetsbaar%20zijn&f=false

[2] MOVISIE. (2010). Kwetsbare doelgroepen in beeld: projecten, trainingen en publicaties. Geraadpleegd op 8 augustus 2019, via https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Kwetsbare%20groepen%20in%20beeld%20%5BMOV-222017-0.3%5D.pdf

 

Je kan je nu opgeven via onze contactpagina of telefonisch via 06-12645009